Naše společnost KOMBIT spol s r.o. vznikla v roce 2000 jako přirozená reakce na potřebu rozšíření nabídky našich služeb realizovaných od roku 1994 firmou Kastabit, na jejíž tradici navazujeme a paletu nabídky zpestřujeme. Společnost je lokalizována v Chocni v severozápadní části města, provozní zázemí včetně dílen je v Benátkách u Litomyšle. Firma se na trhu prosazuje zejména díky kvalitnímu provedení celé řady staveb v uplynulém období, pro svou schopnost reagovat pružně na potřeby zákazníků a vyrovnat se i se složitějšími problémy. Poměrně úzká specializace a zaměření naší společnosti na opravy a údržbu zůstala naší hlavní náplní. Jsme připraveni vyhovět požadavkům obcí, měst, správců státního majetku, správců účelových komunikací jako jsou lesy, plochy, toky, správu soukromého majetku nevyjímaje. Zkrátka jsme tu pro všechny.
Největším přínosem společnosti jsou profesionálně vyspělí pracovníci, připraveni a ochotni hledat nové technologie a použít třeba i netradičních materiálů. Jsme vybaveni potřebnou mechanizací z větší části novou a moderní, která umožňuje nabídnout ekonomicky výhodné a kvalitní provedení dodávek a prací. Jsme zapojeni v systému zabezpečení jakosti s trvatým dodržováním požadavků na ČSN EN ISO 9001:2001. Cílem našeho snažení je spokojený zákazník, u kterého pak nacházíme další uplatnění.
Rozsah naší působnosti není nikterak omezen a vedle nejbližších krajů, Pardubického a Hradeckého, působíme v celém regionu Čech i Moravy, hory nevyjímaje. Je pro nás velkou ctí, že většina odběratelů nás opakovaně a podle potřeby zve k účasti na výběrových řízeních a znovu nám akce zadává. Věříme, že dobré jméno společnosti je pro Vás dostatečnou zárukou a chceme si je udržet i nadále.