NABÍDKA služeb

Druhy vykupovaného a prodávaného odpadu
dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č.93/2016 Sb.:


01 04 08
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09
Odpadní písek a jíl
10 12 08
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
10 13 14
Odpadní beton a betonový kal
17 01 01
Beton
17 01 02
Cihly
17 01 03
Tašky a keramické výrobky
17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
19 12 09
Nerosty (např. písek, kameny)
20 02 02
Zemina a kameny

Ceny jsou stanoveny dle kategorie odpadu a jeho množství.
Jsme plátci DPH.

Ověřte si vzdálenost z vaší stavby na naše úložiště